• The discount is automatically processed
  •    
  • Free shipping > €140 to Belgium

New in stock: Race to the New Found Land

by Tom Neels

Challenging game for discoverers!

In this tactical game you try to race ahead on the score track as quickly as possible in order to be the first to enjoy the associated benefits. You represent a country, such as Portugal, England or the Netherlands, and purchase ships that you can assign to 4 different actions. You can load goods and charter charter ships or settle on the various discovered islands to receive bonuses. You can also deliver goods and fulfill valuable contracts in the cities or try to discover new coasts. If a city or island is full, you earn bonus points if you have the majority. You earn points in all these ways, which you process directly on the score track. The first to reach a certain field is the first to choose from the corresponding target cards, captains or goods. Because the marking of the field is then set back, it is easier for the underlying players to reach it, but the nicest bonus may already be gone. Race to the New Found Land is an original development game with many different ways to profit. Because of the subtle law-of-the-inhibiting-lead-mechanism it remains exciting until the last moment!

Click here to buy

Uitdagend spel voor ontdekkers!

In dit tactische spel probeer je zo snel mogelijk op het scorespoor vooruit te racen om zo als eerste de bijbehorende voordelen te genieten. Je vertegenwoordigt daarbij een land, zoals Portugal, Engeland of Nederland, en schaft schepen aan, die je aan 4 verschillende acties kunt toekennen. Je kunt goederen laden en charterschepen huren of je op de verschillende ontdekte eilanden vestigen om bonussen te ontvangen. Verder kun je goederen leveren en waardevolle contracten in de steden vervullen of zelf proberen om nieuwe kusten te ontdekken. Is een stad of eiland vol, dan verdien je bonuspunten als je er de meerderheid hebt. Op al deze manieren verdien je punten, die je direct op het scorespoor verwerkt. Wie als eerste een bepaald veld bereikt, mag als eerste uit de bijbehorende doelkaarten, kapiteins of goederen kiezen. Omdat de markering van het veld daarna terug wordt gezet, wordt het voor de achterliggende spelers makkelijker om deze te bereiken, maar de mooiste bonus is dan wellicht al weg. Race to the New Found Land is een origineel ontwikkelingsspel met veel verschillende wegen naar de winst. Door het subtiele wet-van-de-remmende-voorsprong-mechanisme blijft het spannend tot op het laatste moment!

Klik hier om te kopen

LEAVE A COMMENT

Please note, comments must be approved before they are published


BACK TO TOP