• The discount is automatically processed
  •    
  • Free shipping > €140 to Belgium

Fallout: The Board Game

by Tom Neels

Fallout is a post-nuclear adventure board game for one to four players. Based on the hit video game series by Bethesda Softworks, each Fallout scenario is inspired by a familiar story from the franchise. Survivors begin the game on the edge of an unexplored landscape, uncertain of what awaits them in this unfamiliar world. With just one objective to guide them from the very beginning, each player must explore the hidden map, fight ferocious enemies, and build the skills of their survivor as they attempt to complete challenging quests and balance feuding factions within the game.As they advance their survivors' stories, players will come across new quests and individual targets, leading them to gain influence. Who comes out ahead will depend on how keenly and aggressively each player ventures through the game, however if a single faction is pushed to power too quickly, the wasteland will be taken for their own, and the survivors conquered along with it.

Buy

Fallout is een bordspel die zich afspeeld in een nucleair vernietigde wereld voor 1 tot 4 spelers. Op basis van de populaire videogamereeks van Bethesda Softworks is elk Fallout-scenario geïnspireerd op een bekend verhaal uit de franchise. Overlevenden beginnen het spel aan de rand van een onontgonnen landschap, onzeker over wat hen te wachten staat in deze onbekende wereld. Met slechts één doel om hen vanaf het allereerste begin te begeleiden, moet elke speler de verborgen kaart verkennen, hevige vijanden bevechten en de vaardigheden van hun overlevende opbouwen terwijl ze proberen uitdagende opdrachten te voltooien en facties in het spel in evenwicht te brengen. Via verhalen van overlevenden zullen spelers nieuwe speurtochten en individuele doelen tegenkomen, waardoor ze meer invloed krijgen. Wie er vooruit komt, hangt af van hoe scherp en agressief elke speler zich door het spel waagt, maar als een enkele factie te snel aan de macht wordt geduwd, zal alles als hun eigendom worden genomen, alsook uw overlevende.

Kopen

LEAVE A COMMENT

Please note, comments must be approved before they are published


BACK TO TOP